นพ.สานิจ พงคพนาไกร

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 10.30-19.00 น.
อังคาร 10.30-18.00 น.
พุธ -
พฤหัส 10.30-17.00 น.
ศุกร์ 10.30-17.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-18.00 น.

หมายเหตุ :

นพ.สานิจ พงคพนาไกร
Dr.Sanit Pongkapanakai
แพทย์ประจำ ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง
ศูนย์แก้ไขศัลยกรรมที่ไม่พึงพอใจ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

Virgin Milagrosa University Philippines พ.ศ. 2532

วุฒิบัตร

  • ศัลยศาสตร์ พ.ศ.2537
  • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง  พ.ศ. 2538

 

การศึกษาหลังปริญญา

การผ่าตัดดูดไขมัน ฝรั่งเศส พ.ศ. 2543

สมาชิก/ชมรม

  • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
  • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 10.30-19.00 น.
อังคาร 10.30-18.00 น.
พุธ -
พฤหัส 10.30-17.00 น.
ศุกร์ 10.30-17.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-18.00 น.

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons