นพ.สานิจ พงคพนาไกร

นพ.สานิจ พงคพนาไกร

นพ.สานิจ พงคพนาไกร

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง(ศัลยกรรมตกแต่ง)

ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง(ศัลยกรรมตกแต่ง)

E-mail :

ประวัติการศึกษา :
– พ.บ., วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป แพทยสภา
– วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยกรรมตกแต่ง แพทยสภา
สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 10.30-19.00
อังคาร 10.30-18.00
พุธ -
พฤหัส 10.30-17.00
ศุกร์ 10.30-17.00
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-18.00

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

นัดหมายแพทย์

ค้นหาแพทย์

ชื่อ - นามสกุล

เบอร์โทรติดต่อ

Show Buttons
Hide Buttons