นพ.สาธิต วิชิตพันธุ์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-21.00
อังคาร 08.00-18.00
พุธ 08.00-18.00
พฤหัส 08.00-18.00
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-20.00

หมายเหตุ :

นพ.สาธิต วิชิตพันธุ์

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-21.00
อังคาร 08.00-18.00
พุธ 08.00-18.00
พฤหัส 08.00-18.00
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-20.00

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons