นพ.สาธิต วิชิตพันธุ์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-21.00 น.
อังคาร 08.00-18.00 น.
พุธ 08.00-18.00 น.
พฤหัส 08.00-18.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-20.00 น.

หมายเหตุ :

นพ.สาธิต วิชิตพันธุ์
Dr. Satit Vichitbandha
แพทย์ประจำ ศูนย์ลดน้ำหนัก

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-21.00 น.
อังคาร 08.00-18.00 น.
พุธ 08.00-18.00 น.
พฤหัส 08.00-18.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-20.00 น.

หมายเหตุ :

Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons