นพ.สาธิต วิชิตพันธุ์

นพ.สาธิต วิชิตพันธุ์

นพ.สาธิต วิชิตพันธุ์

ความชำนาญ :

E-mail :

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 08.00-21.00
อังคาร 08.00-18.00
พุธ 08.00-18.00
พฤหัส 08.00-18.00
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-20.00

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons