นพ.สมหวัง วังตาล

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-18.00 น.
อังคาร -
พุธ 08.00-20.00 น.
พฤหัส 08.00-18.00 น.
ศุกร์ 08.00-20.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-18.00 น.

หมายเหตุ :

นพ.สมหวัง วังตาล
Dr. Somwang Vangtal
แพทย์ศูนย์ลดน้ำหนัก

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2526

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-18.00 น.
อังคาร -
พุธ 08.00-20.00 น.
พฤหัส 08.00-18.00 น.
ศุกร์ 08.00-20.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-18.00 น.

หมายเหตุ :

Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons