นพ.สมหวัง วังตาล

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-18.00
อังคาร -
พุธ 08.00-20.00
พฤหัส 08.00-18.00
ศุกร์ 08.00-20.00
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-18.00

หมายเหตุ :

นพ.สมหวัง วังตาล

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-18.00
อังคาร -
พุธ 08.00-20.00
พฤหัส 08.00-18.00
ศุกร์ 08.00-20.00
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-18.00

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons