นพ.สมบูรณ์ ธรรมรังรอง

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 09.30-17.00 น.
พุธ 09.30-17.00 น.
พฤหัส 09.30-17.00 น.
ศุกร์ 09.30-17.00 น.
เสาร์ 09.30-17.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

นพ.สมบูรณ์ ธรรมรังรอง
Dr.Somboon Thamrungrong
แพทย์ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง
ศูนย์แก้ไขศัลยกรรมที่ไม่พึงพอใจ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2532

 

วุฒิบัตร

แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง พ.ศ. 2538

การศึกษาหลังปริญญา

  • การประชุมศัลยกรรมตกแต่งอาเซียนครั้งที่ 13 และการประชุมการผ่าตัดจำลองของสมาคมนานาชาติครั้งที่ 5 ที่เชียงใหม่ พ.ศ. 2549
  • วุฒิบัตรหลักสูตรศัลยกรรมสดการเสริมก้นและสะโพกด้วยถุงซิลิโคนเฉพาะที่กรุงเทพ พ.ศ. 2550
  • การประชุมประจำปีของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างแห่งประเทศไทยและสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทยร่วมกับ TST ที่ภูเก็ต พ.ศ. 2553

สมาชิก/ชมรม

  • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
  • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย

 

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 09.30-17.00 น.
พุธ 09.30-17.00 น.
พฤหัส 09.30-17.00 น.
ศุกร์ 09.30-17.00 น.
เสาร์ 09.30-17.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :