นพ.ศุภวัฒน์ วราพรมงคลกุล

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 06.00-14.00
พุธ 08.00-16.00
พฤหัส 08.00-20.00
ศุกร์ 08.00-16.00
เสาร์ 08.00-20.00
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

นพ.ศุภวัฒน์ วราพรมงคลกุล

อายุรศาสตร์(อายุรกรรม)

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต วว.อายุรศาสตร์

วุฒิบัตร

การอบรมและสอบผ่านหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง จาก สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย

การศึกษาหลังปริญญา

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 06.00-14.00
พุธ 08.00-16.00
พฤหัส 08.00-20.00
ศุกร์ 08.00-16.00
เสาร์ 08.00-20.00
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons