นพ.ศุภวัฒน์ วราพรมงคลกุล

นพ.ศุภวัฒน์ วราพรมงคลกุล

นพ.ศุภวัฒน์ วราพรมงคลกุล

อายุรศาสตร์(อายุรกรรม)

ความชำนาญ : อายุรศาสตร์(อายุรกรรม)

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา : วุฒิบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต วว.อายุรศาสตร์

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ -
อังคาร 06.00-14.00
พุธ 08.00-16.00
พฤหัส 08.00-20.00
ศุกร์ 08.00-16.00
เสาร์ 08.00-20.00
อาทิตย์ -

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons