นพ.ศุภกิจ เตยวัฒนะชัย

นพ.ศุภกิจ เตยวัฒนะชัย

นพ.ศุภกิจ เตยวัฒนะชัย

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ความชำนาญ : โสต ศอ นาสิกวิทยา

E-mail :

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ -
อังคาร 11.00 - 20.00 น.
พุธ 08.00 - 17.00 น.
พฤหัส 08.00 - 17.00 น.
ศุกร์ 11.00 - 20.00
เสาร์ 11.00 - 20.00
อาทิตย์ -

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons