นพ.ศุภกิจ เตยวัฒนะชัย

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 11.00-20.00 น.
พุธ 08.00-17.00 น.
พฤหัส 08.00-17.00 น.
ศุกร์ 11.00-20.00 น.
เสาร์ 11.00-20.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

นพ.ศุภกิจ เตยวัฒนะชัย
Dr. SUPAKIJ TOEYWATANACHAI
แพทย์ประจำ ศูนย์หู คอ จมูก

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2555

วุฒิบัตร

โสต ศอ นาสิกวิทยา พ.ศ. 2559

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 11.00-20.00 น.
พุธ 08.00-17.00 น.
พฤหัส 08.00-17.00 น.
ศุกร์ 11.00-20.00 น.
เสาร์ 11.00-20.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons