นพ.ศุภกิจ เตยวัฒนะชัย

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 11.00-20.00
พุธ 08.00-17.00
พฤหัส 08.00-17.00
ศุกร์ 11.00-20.00
เสาร์ 11.00-20.00
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

นพ.ศุภกิจ เตยวัฒนะชัย

โสต ศอ นาสิก วิทยา (หู คอ จมูก)

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 11.00-20.00
พุธ 08.00-17.00
พฤหัส 08.00-17.00
ศุกร์ 11.00-20.00
เสาร์ 11.00-20.00
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons