นพ.ศุภกิจ เตยวัฒนะชัย

นพ.ศุภกิจ เตยวัฒนะชัย

นพ.ศุภกิจ เตยวัฒนะชัย

ความชำนาญ :

E-mail :

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ -
อังคาร 11.00-20.00
พุธ 08.00-17.00
พฤหัส 08.00-17.00
ศุกร์ 11.00-20.00
เสาร์ 11.00-20.00
อาทิตย์ -

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons