นพ.ศึกษา ศรีวาจนะ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07.30-12.00
อังคาร 13.00-18.00
พุธ 07.30-20.00
พฤหัส 07.30-17.00
ศุกร์ 07.30-17.00
เสาร์ 07.30-14.00
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

นพ.ศึกษา ศรีวาจนะ

ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
พ.บ., ว.ว. วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ กระดูกและข้อ

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07.30-12.00
อังคาร 13.00-18.00
พุธ 07.30-20.00
พฤหัส 07.30-17.00
ศุกร์ 07.30-17.00
เสาร์ 07.30-14.00
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons