นพ.ศึกษา ศรีวาจนะ

นพ.ศึกษา ศรีวาจนะ

นพ.ศึกษา ศรีวาจนะ

ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

ความชำนาญ : ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา : พ.บ., ว.ว. วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ กระดูกและข้อ

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 07.30-12.00
อังคาร 13.00-18.00
พุธ 07.30-20.00
พฤหัส 07.30-17.00
ศุกร์ 07.30-17.00
เสาร์ 07.30-14.00
อาทิตย์ -

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons