นพ.ศรีภูมิ รังสินธุ์

นพ.ศรีภูมิ รังสินธุ์

นพ.ศรีภูมิ รังสินธุ์

ศัลยศาสตร์ (ศัลยกรรม)

ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์ (ศัลยกรรม)

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา : วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 08.00-20.00 ออกตรวจที่ ER
อังคาร 08.00-20.00 ออกตรวจที่ ER
พุธ 08.00-20.00 ออกตรวจที่ ER
พฤหัส 08.00-20.00 ออกตรวจที่ ER
ศุกร์ 08.00-17.00 ออกตรวจที่ ER
เสาร์ - ออกตรวจที่ ER
อาทิตย์ -

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

นัดหมายแพทย์

ค้นหาแพทย์

ชื่อ - นามสกุล

เบอร์โทรติดต่อ

Show Buttons
Hide Buttons