นพ.วิสูตร วงษ์กล้าหาญ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-21.00 น.
อังคาร 08.00-17.00 น.
พุธ 08.00-17.00 น.
พฤหัส 08.00-16.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-17.00 น.

หมายเหตุ :

นพ.วิสูตร วงษ์กล้าหาญ
Dr. Wisoot Wongklahan
แพทย์ประจำ ศูนย์เส้นเลือดขอด

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2526

วุฒิบัตร

ศัลยศาสตร์ พ.ศ. 2535

การศึกษาหลังปริญญา

  • Emergency Medical Service : USA
  • Laser Hair Removal : Australia
  • Electrolysis Hair Removal : Japan
  • Ultrasound In Phlebology Workshop : Australia
  • Basic and Advance Course In Phlebology : Australia
  • Endovenous Laser Workshop : Singapore,Thailand
  • Australasian College Of Phlebology : Conferenge, Mediteranean พ.ศ. 2551,2553

สมาชิก/ชมรม

  • ราชวิทยาลัยหลอดเลือดดำออสเตรเลีย
  • Thai Board Of General Surgery

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-21.00 น.
อังคาร 08.00-17.00 น.
พุธ 08.00-17.00 น.
พฤหัส 08.00-16.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-17.00 น.

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons