นพ.วิทวัส อังคทะวานิช

นพ.วิทวัส อังคทะวานิช

นพ.วิทวัส อังคทะวานิช

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง(ศัลยกรรมตกแต่ง)

ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง(ศัลยกรรมตกแต่ง)

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา : วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง แพทยสภา

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 10.00-19.00
อังคาร 10.00-18.00
พุธ 08.00-15.00
พฤหัส 08.00-19.00
ศุกร์ 10.00-18.00
เสาร์ 08.00-18.00
อาทิตย์ -

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

นัดหมายแพทย์

ค้นหาแพทย์

ชื่อ - นามสกุล

เบอร์โทรติดต่อ

Show Buttons
Hide Buttons