นพ.วันชัย เยาวลักษณ์

นพ.วันชัย เยาวลักษณ์

นพ.วันชัย เยาวลักษณ์

ศัลยศาสตร์(ศัลยกรรม)

ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์(ศัลยกรรม)

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา : วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 06.00-16.00
อังคาร 06.00-16.00
พุธ 06.00-11.00
พฤหัส 06.00-16.00
ศุกร์ 06.00-16.00
เสาร์ -
อาทิตย์ -

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

นัดหมายแพทย์

ค้นหาแพทย์

ชื่อ - นามสกุล

เบอร์โทรติดต่อ

Show Buttons
Hide Buttons