นพ.วันชัย เยาวลักษณ์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 06.00-16.00 น.
อังคาร 06.00-16.00 น.
พุธ 06.00-11.00 น.
พฤหัส 06.00-16.00 น.
ศุกร์ 06.00-16.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

นพ.วันชัย เยาวลักษณ์
Dr. Wanchai Yaowaluk
แพทย์ประจำ ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2528

วุฒิบัตร

ศัลยศาสตร์ พ.ศ. 2534

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 06.00-16.00 น.
อังคาร 06.00-16.00 น.
พุธ 06.00-11.00 น.
พฤหัส 06.00-16.00 น.
ศุกร์ 06.00-16.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons