นพ.วัชรพงศ์ โยธาทัย

นพ.วัชรพงศ์ โยธาทัย

นพ.วัชรพงศ์ โยธาทัย

ศัลยศาสตร์ (เส้นเลือดขอด)

ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์ (เส้นเลือดขอด)

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา : พบ., ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทั่วไป) ประกาศนียบัตร การรักษาเส้นเลือดขอดขั้นสูงจากออสเตรเลีย

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ -
อังคาร 08.00-17.00
พุธ 08.00-17.00
พฤหัส 08.00-21.00
ศุกร์ 08.00-17.00
เสาร์ 08.00-21.00
อาทิตย์ 08.00-17.00

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons