นพ.วรพล รัตนเลิศ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-17.00 น.
อังคาร -
พุธ 08.00-17.00 น.
พฤหัส 08.00-17.00 น.
ศุกร์ 08.00-17.00 น.
เสาร์ 08.00-17.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

นพ.วรพล รัตนเลิศ
Dr.Worapon Ratanalert
ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง
ศูนย์แปลงเพศ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554

วุฒิบัตร

 • สาขาศัลยศาสตร์ พ.ศ. 2559
 • สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง พ.ศ. 2562

การศึกษาหลังปริญญา

 • MASTER COURSE: Precise Facial Fat Grafting by Dr. Steve Cohen
 • Certificate of Appreciation: 2019 International Annual Meeting of Taiwan Society of Aesthetic Plastic Surgery
 • อบรม Botolinum Toxin and Intradermal Injection (Hands-on) Mae Fah Luang University
 • อบรม Fillers and Complication (Hands-on) Mae Fah Luang University
 • Certificate of Attendance: Comprehensive Head and Neck Reconstructive and Aesthetic Surgery, Chulalongkorn University
 • Certificate of Attendance: Breast Anatomy, Aesthetic and Reconstruction, Chulalongkorn University

สมาชิก/ชมรม

 • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
 • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
 • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ในการรักษา

 • ศัลยกรรมแปลงเพศจากชายเป็นหญิง (MTF Sex Reassignment Surgery)
 • ศัลยกรรมตัดหน้าอก (FTM Mastectomy)
 • ศัลยกรรมลดขนาดลูกกระเดือก (Thyroid Cartilage Reduction)
 • เสริมจมูก (Augmentation Rhinoplasty)
 • ตัดปีกจมูก (Alarplasty)
 • ตาสองชั้น (Asian Upper Blepharoplasty)

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-17.00 น.
อังคาร -
พุธ 08.00-17.00 น.
พฤหัส 08.00-17.00 น.
ศุกร์ 08.00-17.00 น.
เสาร์ 08.00-17.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :