นพ.ยิ่งยศ เจนวิริยะกุล

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 08.00-18.00
พุธ 08.00-18.00
พฤหัส 08.00-20.00
ศุกร์ 08.00-21.00
เสาร์ 08.00-18.00
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

นพ.ยิ่งยศ เจนวิริยะกุล

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 08.00-18.00
พุธ 08.00-18.00
พฤหัส 08.00-20.00
ศุกร์ 08.00-21.00
เสาร์ 08.00-18.00
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons