นพ.ภักดี สี่ศิลปชัย

นพ.ภักดี สี่ศิลปชัย

นพ.ภักดี สี่ศิลปชัย

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ

ความชำนาญ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา : วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ และเวชบำบัดวิกฤต

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 08.00-17.00
อังคาร 08.00-16.00
พุธ -
พฤหัส 08.00-16.00
ศุกร์ 08.00-20.00
เสาร์ 06.00-14.00
อาทิตย์ -

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons