นพ.ภักดี สี่ศิลปชัย

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-17.00
อังคาร 08.00-16.00
พุธ -
พฤหัส 08.00-16.00
ศุกร์ 08.00-20.00
เสาร์ 06.00-14.00
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

นพ.ภักดี สี่ศิลปชัย

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ และเวชบำบัดวิกฤต

วุฒิบัตร

 1. คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล พ.ศ. 2537 2. อายุรแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2540 3. อายุรแพทย์ โรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤต คณะแพทยศาสตร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2543 4. อนุมัติบัตร เวชศาสตร์ครอบครัว 5. สาขาวิชาเฉพาะทางด้านอายุรกรรมโรคระบบทางเดินหายใจและ เวชบำบัดวิกฤต

การศึกษาหลังปริญญา

 14 ปี

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-17.00
อังคาร 08.00-16.00
พุธ -
พฤหัส 08.00-16.00
ศุกร์ 08.00-20.00
เสาร์ 06.00-14.00
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons