นพ.พูลภักดิ์ ธันวารชร

นพ.พูลภักดิ์ ธันวารชร

นพ.พูลภักดิ์ ธันวารชร

เวชศาสตร์ครอบครัว (Check Up)ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ความชำนาญ : เวชศาสตร์ครอบครัว (Check Up)ศูนย์ตรวจสุขภาพ

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา : แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 08.00-17.00
อังคาร 09.00-18.00
พุธ 08.00-17.00
พฤหัส 08.00-17.00
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 09.00-18.00

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons