นพ.พิรัตน์ โลกาพัฒนา

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 08.00-20.00 น.
พุธ 08.00-17.00 น.
พฤหัส 08.00-14.00 น.
ศุกร์ 08.00-20.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-17.00 น.

หมายเหตุ :

นพ.พิรัตน์ โลกาพัฒนา
Dr. Perat Lokaphadhana
แพทย์ประจำ ศูนย์อายุรกรรม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2548

วุฒิบัตร

แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาอายุรศาสตร์ พ.ศ. 2555

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

  • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 08.00-20.00 น.
พุธ 08.00-17.00 น.
พฤหัส 08.00-14.00 น.
ศุกร์ 08.00-20.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-17.00 น.

หมายเหตุ :

Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons