นพ.พิชิต เกริกฤทธิวณิช

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 13.00-21.00 น.
อังคาร 12.30-20.30 น.
พุธ 09.00-17.00 น.
พฤหัส 10.00-18.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 13.00-21.00 น.

หมายเหตุ :

นพ.พิชิต เกริกฤทธิวณิช
Dr. Pichit Kroekritwanit
แพทย์ศูนย์วิสัญญี

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2536

วุฒิบัตร

วิสัญญีวิทยา พ.ศ. 2540

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 13.00-21.00 น.
อังคาร 12.30-20.30 น.
พุธ 09.00-17.00 น.
พฤหัส 10.00-18.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 13.00-21.00 น.

หมายเหตุ :