นพ.พิชิต เกริกฤทธิวณิช

นพ.พิชิต เกริกฤทธิวณิช

นพ.พิชิต เกริกฤทธิวณิช

วิสัญญีวิทยา (วิสัญญี)

ความชำนาญ : วิสัญญีวิทยา (วิสัญญี)

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 13.00-21.00
อังคาร 12.30-20.30
พุธ 09.00-17.00
พฤหัส 10.00-18.00
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 13.00-21.00

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons