นพ.พิชญ์ ไพบูลย์เกษมสุทธิ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.30-17.00 น.
อังคาร 08.30-17.00 น.
พุธ 08.30-17.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ 11.00-17.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.30-17.00 น.

หมายเหตุ :

นพ.พิชญ์ ไพบูลย์เกษมสุทธิ
Dr.Pitch Paiboonkasemsutthi
แพทย์ประจำ ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2528

วุฒิบัตร

  • ศัลยศาสตร์               พ.ศ. 2534
  • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง   พ.ศ. 2539

การศึกษาหลังปริญญา

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.30-17.00 น.
อังคาร 08.30-17.00 น.
พุธ 08.30-17.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ 11.00-17.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.30-17.00 น.

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons