นพ.พัชระศักย์ ไกรสรพงษ์สกุล

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 09.00-20.00 น.

หมายเหตุ :

นพ.พัชระศักย์ ไกรสรพงษ์สกุล
Dr.Phatcharasak Kraisornphongsakul
แพทย์ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2529

วุฒิบัตร

  • ศัลยศาสตร์ พ.ศ. 2535
  • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง พ.ศ. 2543

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 09.00-20.00 น.

หมายเหตุ :

Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons