นพ.ประเสริฐ อมรเลิศวิมาน

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-17.00 น.
อังคาร 13.00-21.00 น.
พุธ On Call
พฤหัส -
ศุกร์ 14.00-21.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ 10.00-18.00 น.

หมายเหตุ :

นพ.ประเสริฐ อมรเลิศวิมาน
Dr.Prasert Amornlertwiman
แพทย์ศูนย์วิสัญญี

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2545

วุฒิบัตร

วิสัญญีวิทยา พ.ศ. 2551

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-17.00 น.
อังคาร 13.00-21.00 น.
พุธ On Call
พฤหัส -
ศุกร์ 14.00-21.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ 10.00-18.00 น.

หมายเหตุ :