นพ.ประเสริฐ สี่ศิลปชัย

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.30-16.30 น.
อังคาร 08.30-16.30 น.
พุธ 08.30-16.30 น.
พฤหัส 08.30-16.30 น.
ศุกร์ 08.30-16.30 น.
เสาร์ 08.30-16.30 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

นพ.ประเสริฐ สี่ศิลปชัย
Dr. Prasert Seesillapachai
แพทย์ประจำ ศูนย์ปลูกผม Hair Transplant

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

เกียรตินิยมอันดับ 1 แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2535

วุฒิบัตร

ศัลยศาสตร์ พ.ศ. 2538

การศึกษาหลังปริญญา

  • Hair Restoration Trainning Course ฝรั่งเศส พ.ศ. 2542
  • Hair Restoration Trainning Course ญี่ปุ่น พ.ศ. 2542
  • ISHRS Regional Workshop พ.ศ. 2553
  • AAHRS Surgeon Scientific Meeting พ.ศ. 2554

สมาชิก/ชมรม

  • International Society of Hair Restoration Surgery
  • European Society of Hair Restoration Surgery
  • Asian Association of Hair Restoration Surgeons (AAHRS)

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.30-16.30 น.
อังคาร 08.30-16.30 น.
พุธ 08.30-16.30 น.
พฤหัส 08.30-16.30 น.
ศุกร์ 08.30-16.30 น.
เสาร์ 08.30-16.30 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :