นพ.ประเสริฐ สี่ศิลปชัย

นพ.ประเสริฐ สี่ศิลปชัย

นพ.ประเสริฐ สี่ศิลปชัย

ศัลยศาสตร์ (เส้นผม)

ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์ (เส้นผม)

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา : พบ., (เกียรตินิยม) สมาชิกสมาคมปลูกผมนานาชาติ

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 08.30-16.30
อังคาร 08.30-16.30
พุธ 08.30-16.30
พฤหัส 08.30-16.30
ศุกร์ 08.30-16.30
เสาร์ 08.30-16.30
อาทิตย์ -

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons