นพ.ประเสริฐ สี่ศิลปชัย

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.30-16.30
อังคาร 08.30-16.30
พุธ 08.30-16.30
พฤหัส 08.30-16.30
ศุกร์ 08.30-16.30
เสาร์ 08.30-16.30
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

นพ.ประเสริฐ สี่ศิลปชัย

ศัลยศาสตร์ (เส้นผม)

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
พบ., (เกียรตินิยม) สมาชิกสมาคมปลูกผมนานาชาติ

วุฒิบัตร

  1. Hair Restoration Trainning Course, Paris, France 1999 2. Hair Restoration Trainning Course, Tokyo, Japan 1999 3. ISHRS Regional Workshop, 2010 4. AAHRS Surgeon Scientific Meeting, 2011

การศึกษาหลังปริญญา

 13 ปี 1. Instructor, Siriraj Hospital, Mahidol University 1995-1998 2. Yanhee international Hospital 1999-present

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.30-16.30
อังคาร 08.30-16.30
พุธ 08.30-16.30
พฤหัส 08.30-16.30
ศุกร์ 08.30-16.30
เสาร์ 08.30-16.30
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons