นพ.ปณิธิ บุญดำเนิน

นพ.ปณิธิ บุญดำเนิน

นพ.ปณิธิ บุญดำเนิน

กุมารเวชศาสตร์ (ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด)

ความชำนาญ : กุมารเวชศาสตร์ (ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด)

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา :  กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 06.00-16.00
อังคาร 06.00-16.00
พุธ -
พฤหัส 10.00-20.00
ศุกร์ 06.00-16.00
เสาร์ 07.00-12.00
อาทิตย์ -

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons