นพ.บุญชัย ธัญลักษณ์ภาคย์

นพ.บุญชัย ธัญลักษณ์ภาคย์

นพ.บุญชัย ธัญลักษณ์ภาคย์

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา(สูติ-นรีเวช)

ความชำนาญ : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา(สูติ-นรีเวช)

E-mail : doctor@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา : วว. สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อนุสาขาการใช้กล้องเพื่อส่องตรวจรักษาทางนรีเวชวิทยา

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 07.00-15.00
อังคาร 07.00-15.00
พุธ 08.00-12.00 น.
พฤหัส 07.00-15.00
ศุกร์ 07.00-15.00
เสาร์ 08.00-17.00
อาทิตย์ -

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons