นพ.บุญชัย ธัญลักษณ์ภาคย์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07.00-15.00
อังคาร 07.00-15.00
พุธ 08.00-12.00
พฤหัส 07.00-15.00
ศุกร์ 07.00-15.00
เสาร์ 08.00-17.00
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

นพ.บุญชัย ธัญลักษณ์ภาคย์

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา(สูติ-นรีเวช)

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
วว. สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อนุสาขาการใช้กล้องเพื่อส่องตรวจรักษาทางนรีเวชวิทยา

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

 18 ปี

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07.00-15.00
อังคาร 07.00-15.00
พุธ 08.00-12.00
พฤหัส 07.00-15.00
ศุกร์ 07.00-15.00
เสาร์ 08.00-17.00
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons