นพ.นเรศศักดิ์ เหล่าสงวนเอก

นพ.นเรศศักดิ์ เหล่าสงวนเอก

นพ.นเรศศักดิ์ เหล่าสงวนเอก

ประสาทวิทยา(อายุรกรรม)

ความชำนาญ : ประสาทวิทยา(อายุรกรรม)

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา : พ.บ., วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญโรคทางสมองและระบบประสาท

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 07.00-20.00
อังคาร 07.00-20.00
พุธ 07.00-17.00
พฤหัส 07.00-14.00
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 07.00-17.00

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons