นพ.นเรศศักดิ์ เหล่าสงวนเอก

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07.00-20.00
อังคาร 07.00-20.00
พุธ 07.00-17.00
พฤหัส 07.00-14.00
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 07.00-17.00

หมายเหตุ :

นพ.นเรศศักดิ์ เหล่าสงวนเอก

ประสาทวิทยา(อายุรกรรม)

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
พ.บ., วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญโรคทางสมองและระบบประสาท

วุฒิบัตร

 การอบรมและสอบผ่านหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง จาก สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย

การศึกษาหลังปริญญา

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07.00-20.00
อังคาร 07.00-20.00
พุธ 07.00-17.00
พฤหัส 07.00-14.00
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 07.00-17.00

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons