นพ.นฤชา สังขชาติ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 12.30-20.30
อังคาร 09.00-17.00
พุธ 12.00-20.00
พฤหัส 13.00-21.00
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 12.00-20.00

หมายเหตุ :

นพ.นฤชา สังขชาติ

วิสัญญีวิทยา (วิสัญญี)

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 12.30-20.30
อังคาร 09.00-17.00
พุธ 12.00-20.00
พฤหัส 13.00-21.00
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 12.00-20.00

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons