นพ.นฤชา สังขชาติ

นพ.นฤชา สังขชาติ

นพ.นฤชา สังขชาติ

วิสัญญีวิทยา (วิสัญญี)

ความชำนาญ : วิสัญญีวิทยา (วิสัญญี)

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 12.30-20.30
อังคาร 09.00-17.00
พุธ 12.00-20.00
พฤหัส 13.00-21.00
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 12.00-20.00 น.

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons