นพ.นฤชา สังขชาติ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 12.30-20.30 น.
อังคาร 09.00-17.00 น.
พุธ 12.00-20.00 น.
พฤหัส 13.00-21.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 12.00-20.00 น.

หมายเหตุ :

นพ.นฤชา สังขชาติ
Dr. Narucha Sungkhachat
แพทย์ประจำ ศูนย์วิสัญญี

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2531

วุฒิบัตร

วิสัญญีวิทยา พ.ศ. 2535

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 12.30-20.30 น.
อังคาร 09.00-17.00 น.
พุธ 12.00-20.00 น.
พฤหัส 13.00-21.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 12.00-20.00 น.

หมายเหตุ :

Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons