นพ.ธานินทร์ พันธุ์สุขผล

นพ.ธานินทร์ พันธุ์สุขผล

นพ.ธานินทร์ พันธุ์สุขผล

ศัลยศาสตร์(ศัลยกรรม)

ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์(ศัลยกรรม)

E-mail : medstd@yahoo.com

ประวัติการศึกษา : วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ -
อังคาร 8.00-17.00 น.
พุธ 8.00-20.00 น.
พฤหัส 8.00-20.00 น.
ศุกร์ 8.00-20.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ -

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

นัดหมายแพทย์

ค้นหาแพทย์

ชื่อ - นามสกุล

เบอร์โทรติดต่อ

Show Buttons
Hide Buttons