นพ.ธานินทร์ พันธุ์สุขผล

นพ.ธานินทร์ พันธุ์สุขผล

นพ.ธานินทร์ พันธุ์สุขผล

ศัลยศาสตร์(ศัลยกรรม)

ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์(ศัลยกรรม)

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา : ศัลยกรรมทั่วไป

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ -
อังคาร 08.00-17.00 ออกตรวจที่ ER
พุธ 07.00-17.00
พฤหัส 07.00-20.00
ศุกร์ 07.00-20.00
เสาร์ -
อาทิตย์ -

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

นัดหมายแพทย์

ค้นหาแพทย์

ชื่อ - นามสกุล

เบอร์โทรติดต่อ

Show Buttons
Hide Buttons