นพ.ธวัชชัย บุญพัฒนพงศ์

นพ.ธวัชชัย บุญพัฒนพงศ์

นพ.ธวัชชัย บุญพัฒนพงศ์

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง(ศัลยกรรมตกแต่ง)

ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง(ศัลยกรรมตกแต่ง)

E-mail : doctor@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา : พ.บ., วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง แพทยสภา สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ -
อังคาร 09.00-19.00
พุธ 09.00-17.00
พฤหัส 10.00-18.00
ศุกร์ 09.00-19.00
เสาร์ 09.00-19.00
อาทิตย์ 09.00-16.00 มาปฏิบัติงานวันอาทิตย์ที่ 1, 3 และ 5 ของเดือน / OFF วันอาทิตย์สลับ กับ นพ.สมศักดิ์

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons