นพ.ธวัชชัย บุญพัฒนพงศ์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 09.00-17.00 น.
พุธ 09.00-17.00 น.
พฤหัส 09.00-17.00 น.
ศุกร์ 09.00-17.00 น.
เสาร์ 09.00-17.00 น.
อาทิตย์ 09.00-16.00 น.

หมายเหตุ : หยุดวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 1 , 3 และ 5

นพ.ธวัชชัย บุญพัฒนพงศ์
Dr.Thawatchai Boonpadhanapong
แพทย์ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง
ศูนย์แก้ไขศัลยกรรมที่ไม่พึงพอใจ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2535

วุฒิบัตร

 • แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาศัลยศาสตร์ พ.ศ. 2539
 • แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาศัลยกรรมตกแต่ง พ.ศ. 2541

การศึกษาหลังปริญญา

 • Christine M.Kleinert Institute, Louisville, Kentucky สหรัฐอเมริกา พ.ศ.2544
 • Plastic Surgery Associates, Jackson, Mississippi
  สหรัฐอเมริกา พ.ศ.2544
 • ส่วนศัลยกรรมตกแต่ง Toronto General Hospital, Toronto,
  Ontario แคนาดา พ.ศ.2545
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติเกี่ยวกับจุลยศัลยกรรมเสริมสร้าง/เทคนิคในการผ่าตัด
  คนไข้ที่ปากแหว่งเพดานโหว่และศัลยกรรมแม็กซิลโลฟิเชียล Chang Gung
  Memorial Hospital ไต้หวัน พ.ศ.2549
 • การประชุมสัมมนาการผ่าตัดเสริมจมูกประจำปีครั้งที่ 24 ที่ Dallas, UT
  Southwestern Medical Center, Dallas, Texas, สหรัฐอเมริกา
  พ.ศ.2550
 • หลักสูตรศัลยกรรมเสริมก้นและสะโพก ที่กรุงเทพ พ.ศ.2550
 • หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญนานาชาติเกี่ยวกับความแก่ของผิวของ IMCAS Asia
  พ.ศ. 2550
 • การประชุมวิชาการของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย พ.ศ.2550
 • การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการร้อยไหมละลาย (Happy Lift) พ.ศ.2551
 • การประชุมนานาชาติของสมาคมศัลยกรรมตกแต่งตะวันออกครั้งที่ 15
  (OSAPS 2016) ไทเป ไต้หวัน พ.ศ.2559

 

สมาชิก/ชมรม

 • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
 • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
 • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย
 • ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 • The International Society of Aesthetic Plastic Surgeons (ISAPS)
 • สมาคมศัลยแพทย์นานาชาติ (International College of Surgeons)
 • The American Society Of Plastic Surgery (ASPS)

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 09.00-17.00 น.
พุธ 09.00-17.00 น.
พฤหัส 09.00-17.00 น.
ศุกร์ 09.00-17.00 น.
เสาร์ 09.00-17.00 น.
อาทิตย์ 09.00-16.00 น.

หมายเหตุ : หยุดวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 1 , 3 และ 5