นพ.ธนยศ สูยะโพธ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ 17.00-20.00 น.
เสาร์ 09.00-17.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

นพ.ธนยศ สูยะโพธ
Dr. Tanayos Suyabodha
แพทย์ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง
ศูนย์แปลงเพศ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2538

วุฒิบัตร

  • แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาศัลยศาสตร์ พ.ศ. 2544
  • แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาศัลยกรรมตกแต่ง พ.ศ. 2548

การศึกษาหลังปริญญา

  • International Chang Gung Aesthetic – Body Contouring พ.ศ. 2559
  • International Chang Gung Aesthetic eyelid surgery พ.ศ. 2561

สมาชิก/ชมรม

  • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
  • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย
  • Fellowship Plastic of leon system

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ 17.00-20.00 น.
เสาร์ 09.00-17.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :