นพ.ธนพล อุตตมานนท์

นพ.ธนพล อุตตมานนท์

นพ.ธนพล อุตตมานนท์

อายุรศาสตร์โรคไต(อายุรกรรม)

ความชำนาญ : อายุรศาสตร์โรคไต(อายุรกรรม)

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา : วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ และอายุรศาสตร์โรคไต

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 07.00-15.00
อังคาร 07.00-16.00
พุธ 07.00-16.00
พฤหัส 07.00-20.00
ศุกร์ 07.00-16.00
เสาร์ 07.00-14.00
อาทิตย์ -

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons