นพ.ธนพล อุตตมานนท์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07.00-15.00
อังคาร 07.00-16.00
พุธ 07.00-16.00
พฤหัส 07.00-20.00
ศุกร์ 07.00-16.00
เสาร์ 07.00-14.00
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

นพ.ธนพล อุตตมานนท์

อายุรศาสตร์โรคไต(อายุรกรรม)

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ และอายุรศาสตร์โรคไต

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

9 ปี

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07.00-15.00
อังคาร 07.00-16.00
พุธ 07.00-16.00
พฤหัส 07.00-20.00
ศุกร์ 07.00-16.00
เสาร์ 07.00-14.00
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons