นพ.ทวีชัย จันทร์เพ็ญ

นพ.ทวีชัย จันทร์เพ็ญ

นพ.ทวีชัย จันทร์เพ็ญ

ประสาทศัลยศาสตร์

ความชำนาญ : ประสาทศัลยศาสตร์

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา : ประสาทศัลยศาสตร์

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 07.30-16.30
อังคาร -
พุธ 07.30-18.30
พฤหัส 07.30-18.30
ศุกร์ 07.30-12.30
เสาร์ -
อาทิตย์ 07.30-16.30

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons