นพ.ชาญชัย อำพรไพบูลย์

นพ.ชาญชัย อำพรไพบูลย์

นพ.ชาญชัย อำพรไพบูลย์

ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

ความชำนาญ : ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา : พ.บ., ว.ว. วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ กระดูกและข้อ

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 09.00-18.00
อังคาร 08.00-18.00
พุธ 08.00-18.00
พฤหัส 08.00-20.00
ศุกร์ 08.00-14.00
เสาร์ -
อาทิตย์ -

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons