นพ.ชาญชัย ศีลพิพัฒน์

นพ.ชาญชัย ศีลพิพัฒน์

นพ.ชาญชัย ศีลพิพัฒน์

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ความชำนาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ -
อังคาร 07.00-17.00
พุธ 07.00-17.00
พฤหัส 07.00-17.00
ศุกร์ 07.00-17.00
เสาร์ 07.00-17.00
อาทิตย์ -

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons