นพ.ชัยวิวัฒน์ วชิรแพทย์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 09.00-19.00 น.
พุธ 07.00-17.00 น.
พฤหัส 07.00-14.00 น.
ศุกร์ 07.00-17.00 น.
เสาร์ 08.00-17.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

นพ.ชัยวิวัฒน์ วชิรแพทย์
Dr. Chaiwiwat Wachiraphaet
แพทย์ศูนย์กุมารเวช

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2542

วุฒิบัตร

  • กุมารเวชศาสตร์ พ.ศ. 2546
  • กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ พ.ศ. 2548

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 09.00-19.00 น.
พุธ 07.00-17.00 น.
พฤหัส 07.00-14.00 น.
ศุกร์ 07.00-17.00 น.
เสาร์ 08.00-17.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :