นพ.ชัยวิวัฒน์ วชิรแพทย์

นพ.ชัยวิวัฒน์ วชิรแพทย์

นพ.ชัยวิวัฒน์ วชิรแพทย์

กุมารเวชศาสตร์ (โรคระบบทางเดินหายใจ)

ความชำนาญ : กุมารเวชศาสตร์ (โรคระบบทางเดินหายใจ)

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา : ว.ว. กุมารเวชศาสตร์ วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทางเดินหายใจเด็ก

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ -
อังคาร 10.00-19.00
พุธ 07.00-16.00
พฤหัส 07.00-14.00
ศุกร์ 07.00-17.00
เสาร์ 07.00-17.00
อาทิตย์ -

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons