นพ.ชัยรัตน์ ชีพธรรมคุณ

นพ.ชัยรัตน์ ชีพธรรมคุณ

นพ.ชัยรัตน์ ชีพธรรมคุณ

อายุรศาสตร์ (ประกันสังคม)

ความชำนาญ : อายุรศาสตร์ (ประกันสังคม)

E-mail :

ประวัติการศึกษา : พบ., แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 08.00-17.00
อังคาร 08.00-17.00
พุธ 08.00-14.00
พฤหัส 08.00-17.00
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-20.00

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons