นพ.ชวลิต หล้าคำมี

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07.00-15.00 น.
อังคาร -
พุธ 07.00-14.00 น.
พฤหัส 07.00-20.00 น.
ศุกร์ 07.00-14.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ 07.00-14.00 น.

หมายเหตุ :

นพ.ชวลิต หล้าคำมี
Dr. Chawalit La-Kamme
แพทย์ศูนย์อายุรกรรม
ศูนย์ผู้สูงอายุ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2539

วุฒิบัตร

  • แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาอายุรศาสตร์ พ.ศ. 2545
  • แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด พ.ศ. 2549

การศึกษาหลังปริญญา

  • Update in the management of multiple myploma at Dana-Farber Cancer Institute พ.ศ. 2554
  • American society of Hematology พ.ศ. 2561
  • European Hematology Association พ.ศ. 2562

สมาชิก/ชมรม

  • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
  • สมาคมเส้นเลือดขอดแห่งประเทศไทย

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07.00-15.00 น.
อังคาร -
พุธ 07.00-14.00 น.
พฤหัส 07.00-20.00 น.
ศุกร์ 07.00-14.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ 07.00-14.00 น.

หมายเหตุ :