นพ.ชวลิต หล้าคำมี

นพ.ชวลิต หล้าคำมี

นพ.ชวลิต หล้าคำมี

อายุรศาสตร์โรคเลือด(อายุรกรรม)

ความชำนาญ : อายุรศาสตร์โรคเลือด(อายุรกรรม)

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา : 1. แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รพ.จุฬาลงกรณ์) 3. สาขาวิชาเฉพาะทาง วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โลหิตวิทยา (อายุรศาสตร์โรคเลือด) รพ.ศิริราช

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 07.00-16.00
อังคาร -
พุธ 07.00-16.00
พฤหัส 07.00-20.00
ศุกร์ 07.00-14.00
เสาร์ -
อาทิตย์ 07.00-16.00

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons