นพ.ชวลิต หล้าคำมี

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07.00-16.00
อังคาร -
พุธ 07.00-16.00
พฤหัส 07.00-20.00
ศุกร์ 07.00-14.00
เสาร์ -
อาทิตย์ 07.00-16.00

หมายเหตุ :

นพ.ชวลิต หล้าคำมี

อายุรศาสตร์โรคเลือด(อายุรกรรม)

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
1. แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รพ.จุฬาลงกรณ์) 3. สาขาวิชาเฉพาะทาง วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โลหิตวิทยา (อายุรศาสตร์โรคเลือด) รพ.ศิริราช

วุฒิบัตร

 Update in the management of multiple myploma at 
Dana – Farber Cancer Institute 11-12 Aug 2011

การศึกษาหลังปริญญา

 9 ปี

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07.00-16.00
อังคาร -
พุธ 07.00-16.00
พฤหัส 07.00-20.00
ศุกร์ 07.00-14.00
เสาร์ -
อาทิตย์ 07.00-16.00

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons