นพ.จุฑา จันทร์ศรี

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-11.00 น.
อังคาร 09.00-11.00 น.
พุธ 09.00-11.00 น.
พฤหัส 09.00-11.00 น.
ศุกร์ 09.00-11.00 น.
เสาร์ 09.00-11.00 น.
อาทิตย์

หมายเหตุ :

นพ.จุฑา จันทร์ศรี
Dr. JUTA JANSRI
แพทย์ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง
ศูนย์แก้ไขศัลยกรรมที่ไม่พึงพอใจ
ศูนย์แปลงเพศ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2527

วุฒิบัตร

  • แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาศัลยศาสตร์ พ.ศ. 2533
  • แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาศัลยกรรมตกแต่ง พ.ศ. 2539

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

  • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
  • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างแห่งประเทศไทย

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-11.00 น.
อังคาร 09.00-11.00 น.
พุธ 09.00-11.00 น.
พฤหัส 09.00-11.00 น.
ศุกร์ 09.00-11.00 น.
เสาร์ 09.00-11.00 น.
อาทิตย์

หมายเหตุ :