นพ.จุฑา จันทร์ศรี

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-11.00 น.
อังคาร 09.00-11.00 น.
พุธ 09.00-11.00 น.
พฤหัส 09.00-11.00 น.
ศุกร์ 09.00-11.00 น.
เสาร์ 09.00-11.00 น.
อาทิตย์

หมายเหตุ :

นพ.จุฑา จันทร์ศรี
Dr. JUTA JANSRI
แพทย์ประจำ ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง
ศูนย์แก้ไขศัลยกรรมที่ไม่พึงพอใจ
ศูนย์แปลงเพศ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2527

วุฒิบัตร

  • ศัลยศาสตร์ พ.ศ. 2533
  • ศัลยกรรมตกแต่ง พ.ศ. 2539

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

  • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
  • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-11.00 น.
อังคาร 09.00-11.00 น.
พุธ 09.00-11.00 น.
พฤหัส 09.00-11.00 น.
ศุกร์ 09.00-11.00 น.
เสาร์ 09.00-11.00 น.
อาทิตย์

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons