นพ.จิรกิติ์ ทั่งทอง

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07.30-15.00 น.
อังคาร 07.30-15.00 น.
พุธ 08.00-12.00 น.
พฤหัส 07.30-15.00 น.
ศุกร์ 07.30-18.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-11.00 น.

หมายเหตุ :

นพ.จิรกิติ์ ทั่งทอง
Dr. Jirakit Thungthong
แพทย์ศูนย์กระดูกและข้อ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2541

วุฒิบัตร

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ พ.ศ. 2548

การศึกษาหลังปริญญา

หลักสูตร Arthroplasty of knee Surgery

สมาชิก/ชมรม

 

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07.30-15.00 น.
อังคาร 07.30-15.00 น.
พุธ 08.00-12.00 น.
พฤหัส 07.30-15.00 น.
ศุกร์ 07.30-18.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-11.00 น.

หมายเหตุ :