นพ.จักร์ ช่วยบำรุง

นพ.จักร์ ช่วยบำรุง

นพ.จักร์ ช่วยบำรุง

เวชปฏิบัติทั่วไป

ความชำนาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป

E-mail :

ประวัติการศึกษา :

 แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ 08.00 - 18.00 น. และ 18.00 - 08.00 น. 08.00-18.00 ออกตรวจที่แผนก Check Up, 18.00-08.00 ออกตรวจที่แผนก ER
พฤหัส 20.00 - 08.00 น. ออกตรวจที่แผนก ER
ศุกร์ - -
เสาร์ 08.00 - 17.00 น. ออกตรวจที่แผนก Check Up
อาทิตย์ - -

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons