นพ.คณิต วิทยาวนิชชัย

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัส 14.00-17.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

นพ.คณิต วิทยาวนิชชัย
Dr. Kanit Wittayavanichai
แพทย์ประจำ ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2540

วุฒิบัตร

  • ศัลยศาสตร์ พ.ศ. 2545
  • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง   พ.ศ. 2551

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

  • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
  • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัส 14.00-17.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons