นพ.กิตติชัย สิปิยารักษ์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 10.00-17.00 น.
อังคาร 10.00-17.00 น.
พุธ 10.00-17.00 น.
พฤหัส 09.00-17.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ 10.00-17.00 น.
อาทิตย์ 10.00-17.00 น.

หมายเหตุ : หยุดวันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 และ 4

นพ.กิตติชัย สิปิยารักษ์
Dr.Kittichai Sipiyarak
แพทย์ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง
ศูนย์แก้ไขศัลยกรรมที่ไม่พึงพอใจ
ศูนย์แปลงเพศ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2533

วุฒิบัตร

 • แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาศัลยศาสตร์ พ.ศ.2537
 • แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง พ.ศ.2539

การศึกษาหลังปริญญา

 • การฝึกอบรมนานาชาติและหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต Changgum Medical School ไต้หวัน พ.ศ. 2539
 • การฝึกอบรมจุลศัลยกรรมเสริมสร้างเต้านม ที่แผนกศัลยกรรมตกแต่ง ASAN Medical Center University of ULSAN College of Medicine พ.ศ. 2554
 • สำเร็จโปรแกรมเข้ารับการฝึกอบรม ที่แผนกศัลยกรรมตกแต่ง ASAN Medical Center โซล พ.ศ. 2554
 • การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การผ่าตัดสดเสริมหน้าอกขั้นต้นขั้นสูงด้วยซิลิโคนของ Natrelle พ.ศ. 2554
 • การประชุมอภิปรายเกี่ยวกับการเสริมจมูกที่โซล เกาหลี พ.ศ. 2555
 • การประชุมเกี่ยวกับนวัตกรรมในการศัลยกรรมตกแต่งและความงาม พ.ศ. 2560
 • การประชุมเกี่ยวกับการสร้างรูปทรงและมิติให้กับใบหน้าแบบเกาหลี พ.ศ. 2560
 • อบรมการแปลงเพศจากชายเป็นหญิง

สมาชิก/ชมรม

 • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
 • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
 • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย
 • สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • สมาคมเนื้องอกแห่งประเทศไทย
 • ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 10.00-17.00 น.
อังคาร 10.00-17.00 น.
พุธ 10.00-17.00 น.
พฤหัส 09.00-17.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ 10.00-17.00 น.
อาทิตย์ 10.00-17.00 น.

หมายเหตุ : หยุดวันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 และ 4