นพ.กิตติชัย สิปิยารักษ์

นพ.กิตติชัย สิปิยารักษ์

นพ.กิตติชัย สิปิยารักษ์

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง(ศัลยกรรมตกแต่ง)

ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง(ศัลยกรรมตกแต่ง)

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา : พ.บ., วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยกรรมตกแต่ง แพทยสภา สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 10.00-20.00
อังคาร 10.00-19.00
พุธ 10.00-20.00
พฤหัส 09.00-20.00
ศุกร์ -
เสาร์ 10.00-20.00 หยุดวันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 และ 4
อาทิตย์ 10.00-21.00

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

นัดหมายแพทย์

ค้นหาแพทย์

ชื่อ - นามสกุล

เบอร์โทรติดต่อ

Show Buttons
Hide Buttons