นพ.กัมพล โซ่เจริญธรรม

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 11.00-20.00 น.
พุธ 08.00-17.00 น.
พฤหัส 10.00-19.00 น.
ศุกร์ 11.00-20.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ 11.00-20.00 น.

หมายเหตุ :

นพ.กัมพล โซ่เจริญธรรม
Dr. Kamphon Socharoentam
แพทย์ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.2546

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

  • Master of Science in Dermatology,Boston Medical Center,Boston University,Massachusett,USA
  • Fellowship in Cosmetic Dermatology and Lasersurgery, University of Miami, USA
  • Diplomate American Board of Lasersurgery
  • American Society of Cosmetic Dermatology and Aesthetic Surgery
  • The American Board of Laser Surgery

สมาชิก/ชมรม

  • สมาชิกคณะกรรมการแพทย์เฉพาะทาง
  • American Academy OF Dermatology
  • American Board OF Lasersurgery in Dermatology
  • American Society for Laser MEDICINE and Surgery

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 11.00-20.00 น.
พุธ 08.00-17.00 น.
พฤหัส 10.00-19.00 น.
ศุกร์ 11.00-20.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ 11.00-20.00 น.

หมายเหตุ :