นพ.กัมพล โซ่เจริญธรรม

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 10.00-17.00
อังคาร 12.00-20.00
พุธ 10.00-17.00
พฤหัส 12.00-19.00
ศุกร์ 12.00-20.00
เสาร์ -
อาทิตย์ 12.00-20.00

หมายเหตุ :

นพ.กัมพล โซ่เจริญธรรม

ตจวิทยา (ผิวหนัง)

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
วทม. ตจวิทยา ศัลยกรรมเลเซอร์ผิวหนัง

วุฒิบัตร

1. Master of Science in Dermatology,Boston Medical Center, Boston University,Massachusett,USA 2. Fellowship in Cosmetic Dermatology and Lasersurgery, University of Miami,USA 3. Diplomate American Board of Lasersurgery 5. American Society of Cosmetic Dermatologyand Aesthetic Surgery 

การศึกษาหลังปริญญา

 7 ปี โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์ โรงพยาบาลยันฮี

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 10.00-17.00
อังคาร 12.00-20.00
พุธ 10.00-17.00
พฤหัส 12.00-19.00
ศุกร์ 12.00-20.00
เสาร์ -
อาทิตย์ 12.00-20.00

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons