นพ.กัมพล โซ่เจริญธรรม

นพ.กัมพล โซ่เจริญธรรม

นพ.กัมพล โซ่เจริญธรรม

ตจวิทยา (ผิวหนัง)

ความชำนาญ : ตจวิทยา (ผิวหนัง)

E-mail : doctor@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา : วทม. ตจวิทยา ศัลยกรรมเลเซอร์ผิวหนัง

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 10.00-17.00
อังคาร 12.00-20.00
พุธ 10.00-17.00
พฤหัส 12.00-19.00
ศุกร์ 12.00-20.00
เสาร์ -
อาทิตย์ 12.00-20.00

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons