นพ.กฤษฏ์ มาณะวิท

นพ.กฤษฏ์ มาณะวิท

นพ.กฤษฏ์ มาณะวิท

ศัลยศาสตร์(ศัลยกรรม)

ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์(ศัลยกรรม)

E-mail : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา : ศัลยกรรมทั่วไป

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 07.00-20.00
อังคาร 12.00-20.00
พุธ 11.00-17.00
พฤหัส 07.00-17.00
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 07.00-15.00 ออกตรวจที่ ER

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

นัดหมายแพทย์

ค้นหาแพทย์

ชื่อ - นามสกุล

เบอร์โทรติดต่อ

Show Buttons
Hide Buttons