นพ.กฤษฏ์ มาณะวิท

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07.00-20.00 น.
อังคาร 12.00-20.00 น.
พุธ 11.00-17.00 น.
พฤหัส 07.00-17.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 07.00-15.00 น.

หมายเหตุ :

นพ.กฤษฏ์ มาณะวิท
Dr. Krit Manavid
แพทย์ประจำ ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2543

วุฒิบัตร

ศัลยศาสตร์ พ.ศ. 2552

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07.00-20.00 น.
อังคาร 12.00-20.00 น.
พุธ 11.00-17.00 น.
พฤหัส 07.00-17.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 07.00-15.00 น.

หมายเหตุ :

Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons