นพ.กรีชาติ พรสินศิริรักษ์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ 09.00-12.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

นพ.กรีชาติ พรสินศิริรักษ์
Dr.Greechat Pornsinsirirak
แพทย์ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง
ศูนย์แปลงเพศ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2528

วุฒิบัตร

  • แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาศัลยศาสตร์ พ.ศ. 2534
  • แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาศัลยกรรมตกแต่ง พ.ศ. 2537

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

  • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
  • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ 09.00-12.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons