ทพ.อำนวย สันติวิภานนท์

ทพ.อำนวย สันติวิภานนท์

ทพ.อำนวย สันติวิภานนท์

ทันตกรรม

ความชำนาญ : ทันตกรรม

E-mail :

ประวัติการศึกษา :
– ประกาศนียบัตร บัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็คซิลโลเฟเซียล)
– วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็คซิลโลเฟเซียล

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 09.00-17.00
อังคาร 19.00-15.00
พุธ 09.00-12.00
พฤหัส 09.00-15.00
ศุกร์ 09.00-17.00
เสาร์ 09.00-17.00
อาทิตย์ -

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons