ทพ.อำนวย สันติวิภานนท์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-16.00
อังคาร 09.00-17.00
พุธ 09.00-12.00
พฤหัส 09.00-17.00
ศุกร์ 09.00-16.00
เสาร์ 09.00-16.00
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

ทพ.อำนวย สันติวิภานนท์

ทันตกรรม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

– ประกาศนียบัตร บัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็คซิลโลเฟเซียล)
– วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็คซิลโลเฟเซียล

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-16.00
อังคาร 09.00-17.00
พุธ 09.00-12.00
พฤหัส 09.00-17.00
ศุกร์ 09.00-16.00
เสาร์ 09.00-16.00
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons