ทพ.อำนวย สันติวิภานนท์

ทพ.อำนวย สันติวิภานนท์

ทพ.อำนวย สันติวิภานนท์

ทันตกรรม

ความชำนาญ : ทันตกรรม

E-mail :

ประวัติการศึกษา :
– ประกาศนียบัตร บัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็คซิลโลเฟเซียล)
– วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็คซิลโลเฟเซียล

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 09.00 - 17.00 น.
อังคาร 19.00 - 15.00 น.
พุธ 09.00 - 12.00 น.
พฤหัส 09.00 - 15.00 น.
ศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
เสาร์ 09.00 - 17.00 น.
อาทิตย์ -

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons