ทพ.อารยะ ภูลพศรี

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00 - 15.00 น.
อังคาร 09.00 - 19.00 น.
พุธ 09.00 - 18.00 น.
พฤหัส 09.00 - 19.00 น.
ศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

ทพ.อารยะ ภูลพศรี
DR. Araya Phoolopsri
แพทย์ศูนย์ทันตกรรม 24 ชั่วโมง

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2547

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

ประกาศนียบัตรชั้นสูง ทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนต์ พ.ศ. 2555

สมาชิก/ชมรม

สมาคมเอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทย 

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00 - 15.00 น.
อังคาร 09.00 - 19.00 น.
พุธ 09.00 - 18.00 น.
พฤหัส 09.00 - 19.00 น.
ศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons