ทพ.อารยะ ภูลพศรี

ทพ.อารยะ ภูลพศรี

ทพ.อารยะ ภูลพศรี

ทันตกรรม

ความชำนาญ : ทันตกรรม

E-mail :

ประวัติการศึกษา : – ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต – ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนด์

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 09.00 - 20.00 น.
อังคาร 09.00 - 17.00 น.
พุธ 09.00 - 19.00 น.
พฤหัส 13.00 - 20.00 น.
ศุกร์ 09.00 - 19.00 น.
เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
อาทิตย์ 09.00 - 18.00 น.

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons