ทพ.อารยะ ภูลพศรี

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00 - 18.00
อังคาร -
พุธ 09.00 - 19.00
พฤหัส 09.00 - 18.00
ศุกร์ 09.00 - 19.00
เสาร์ 09.00 - 18.00
อาทิตย์ 09.00 - 18.00

หมายเหตุ :

ทพ.อารยะ ภูลพศรี

ทันตกรรม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต – ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนด์

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00 - 18.00
อังคาร -
พุธ 09.00 - 19.00
พฤหัส 09.00 - 18.00
ศุกร์ 09.00 - 19.00
เสาร์ 09.00 - 18.00
อาทิตย์ 09.00 - 18.00

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons