ทพ.สุพจน์ ธนะสมบูรณ์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 10.00 - 18.00
อังคาร 10.00 - 18.00
พุธ 10.00 - 18.00
พฤหัส 10.00 - 18.00
ศุกร์ 10.00 - 18.00
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

ทพ.สุพจน์ ธนะสมบูรณ์

ทันตกรรม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม)
– ปริญญาโททันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน)

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 10.00 - 18.00
อังคาร 10.00 - 18.00
พุธ 10.00 - 18.00
พฤหัส 10.00 - 18.00
ศุกร์ 10.00 - 18.00
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons