ทพ.สุพจน์ ธนะสมบูรณ์

ทพ.สุพจน์ ธนะสมบูรณ์

ทพ.สุพจน์ ธนะสมบูรณ์

ทันตกรรม

ความชำนาญ : ทันตกรรม

E-mail :

ประวัติการศึกษา :
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม)
– ปริญญาโททันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน)

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ -
อังคาร 10.00 - 17.00 น.
พุธ 10.00 - 17.00 น.
พฤหัส 10.00 - 17.00 น.
ศุกร์ 10.00 - 17.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ -

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons