ทพ.วิโรจน์ ลออเสถียรกุล

ทพ.วิโรจน์ ลออเสถียรกุล

ทพ.วิโรจน์ ลออเสถียรกุล

ทันตกรรม

ความชำนาญ : ทันตกรรม

E-mail :

ประวัติการศึกษา : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 11.00 - 20.00 น.
อังคาร 10.00 - 20.00 น.
พุธ 10.00 - 20.00 น.
พฤหัส 10.00 - 20.00 น.
ศุกร์ 16.00 - 22.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ -

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

นัดหมายแพทย์

ค้นหาแพทย์

ชื่อ - นามสกุล

เบอร์โทรติดต่อ

Show Buttons
Hide Buttons