ทพ.วิชิต สถิตย์จันทรากุล

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 10.00 - 19.00 น.
อังคาร 09.00 - 15.00 น.
พุธ 09.00 - 17.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ 10.00 - 19.00 น.
เสาร์ 09.00 - 19.00 น.
อาทิตย์ 09.00 - 19.00 น.

หมายเหตุ :

ทพ.วิชิต สถิตย์จันทรากุล
Dr. Vichit Stitjunthragul
แพทย์ประจำ ศูนย์ทันตกรรม 24 ชั่วโมง

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2536

วุฒิบัตร

วิทยาเอนโดดอนต์ พ.ศ. 2541

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 10.00 - 19.00 น.
อังคาร 09.00 - 15.00 น.
พุธ 09.00 - 17.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ 10.00 - 19.00 น.
เสาร์ 09.00 - 19.00 น.
อาทิตย์ 09.00 - 19.00 น.

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons