ทพ.วิชิต สถิตย์จันทรากุล

ทพ.วิชิต สถิตย์จันทรากุล

ทพ.วิชิต สถิตย์จันทรากุล

ทันตกรรม

ความชำนาญ : ทันตกรรม

E-mail :

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 10.00 - 19.00 น.
อังคาร 10.00 - 19.00 น.
พุธ 10.00 - 19.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ 10.00 - 19.00 น.
เสาร์ 09.00 - 19.00 น.
อาทิตย์ 09.00 - 19.00 น.

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons